MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

Pensa jeneratör’ün müşteri memnuniyeti politikasının temelini "müşteri odaklılık" oluşturur. Müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda süreçlerimizi sürekli iyileştirir ve müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kurmayı hedefleriz.

Müşteri memnuniyetinin kalıcı kılmak için, müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı ve müşterinin değişen beklentileri ölçülüp değerlendirilerek tüm çalışanlara duyurulur, ürün geliştirme çalışmaları yapılır, sunulan ürünle ilgili en ufak memnuniyetsizlik ciddiyetle ele alınarak iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilir.

Müşterilerimizin her türlü geri bildirimi tarafımızdan hediye olarak algılanır. 15 yıllık deneyimimiz ve müşteri odaklı hizmetimizle sahip olduğumuz tüm kaynakları bu geri bildirimleri "müşteri memnuniyeti" ne dönüştürmek üzere kullanırız.

Olumlu geri bildirimler doğru yolda ilerlediğimizin göstergesiyken, iyileştirme önerileri "daima müşteri memnuniyeti" hedefimize yönelik önemli girdilerdir. Bu nedenle Pensa jeneratör müşterileri geri bildirim vermeleri için teşvik edilirler.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

Pensa Jeneratör olarak, vizyon, misyon ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz entegre yönetim sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

• Bu Amaçlar Doğrultusunda;
• Geçmişten gelen tecrübe birikimini ve kalitesini zaman içeresinde 21. yüzyıl teknolojilerine adapte etmeyi,
• İlk günkü dinamizmini ve heyecanını hiç kaybetmemeyi,
• Müşteri odaklı olup, beklentileri karşılama noktasında sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikâyetlerini etkin olarak ele almayı,
• Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
• Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
• Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını arttırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
• Sağlık, emniyet ve çevre konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliğini arttırmayı,
• Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün / proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,
• Yurt dışı pazarında etkin bir kuruluş olarak “çağdaş ve kaliteli hizmette küresellik” kavramını benimseyerek çalışmaktır.
• Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün / proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,
• Uygulamalarımızda paydaşlarımıza ve çalışanlarımıza karşı seffaf olmayı, etik kurallara uymayı ve adaletli davranmayı,çalışanlarımızdaki farkındalığı arttırarak;

TOP HEMEN ARA