KURUMSAL KÜLTÜR

Pensa Jeneratör’ün kurumsal kültürünün kökeninde Kurumsal değerleri , Çalışma ve Yönetişim ilkeleri yatar. Önce insan ilkesiyle yol çıkan Pensa jeneratör, yaşamın tüm alanlarında kaliteyi beraberinde getirecek değerler ve ilkeler benimsemiştir.

Bu değer ve ilkelere bağlı kalarak Pensa Jeneratör’ün vizyonu Küresel bir şirket olarak tüm insanların enerji sorunlarına teknolojik çözümler üretmek ve çözümlerimizi kullanmalarını sağlamak’tır.

DEĞERLERİMİZ

• İnsana ve emeğe saygı
• Değişim & Gelişim
• Müşteri Odaklılık
• Bilimsellik
• Empati
• Uzlaşma
• Paylaşım
• Kişisel Kalite
• Çevreye ve topluma katkı
• Sevgi & Hoşgörü

DEĞERLERİMİZ

• Sosyal sorumluluk
• Kurumsal adalet ve eşitlik
• Şeffaflık & Bilgilendirme
• Hesap vericilik
• Yönetişim
• Sürdürülebilir,Yönetilebilir, Karlı büyüme
• Beklentileri yönetmek
• Yenilikçilik
• Verimlilik
• Süreç yönetimi

TOP HEMEN ARA